Rada Nadzorcza- 31.10.2023
Email Drukuj PDF

Bydgoszcz, dn. 26.10.2023 r.

 

 

PORZĄDEK OBRAD

Rady Nadzorczej

Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

w dniu 31 października 2023 r. godz. 11:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o Spółce w okresie od 1 lipca do 30 września 2023 r.

6. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za wrzesień 2023 r.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Polak

Pokaż metkę