Rada Nadzorcza-30.11.2023
Email Drukuj PDF

Bydgoszcz, dn. 27.11.2023 r.

 

 

PORZĄDEK OBRAD

Rady Nadzorczej

Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.

ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

w dniu 30 listopada 2023 r. godz. 12:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu.

6. Podjęcie uchwały o udzieleniu zgody na nabycie własności nieruchomości, jakie stanowią działka 2/12 w obrębie 362 i działka 6/2 w obrębie 362.

7. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za październik 2023 r.

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Polak

Pokaż metkę