Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Protokół kontroli Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 13.07.2023

Protokół kontroli Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 13.07.2023
Email Drukuj PDF

Termin kontroli: 13.07.2023

Organ kontrolujący: Inspekcja Weterynaryjna

Kontrola w zakresie: Kontrola sprawdzająca wykonania zaleceń pokontrolnych w pkt. 2-4 wynikających z protokołu kontroli z dnia 19.06.2023

Wynik kontroli został zawarty w protokole z dnia 13.07.2023

Pokaż metkę