Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Protokół kontroli PPIS z dnia 28.09.2023

Protokół kontroli PPIS z dnia 28.09.2023
Email Drukuj PDF

Termin kontroli: 28.09.2023

Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Kontrola w zakresie: Ocena stanu sanitarnego zakładu  oraz sprawdzenie realizacji zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Wynik kontroli został zawarty w protokole z dnia 28.09.2023

Pokaż metkę