Home Informacje ogólne Informacje nieudostępnione

Informacja nieudostępniona
Email Drukuj PDF

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2018r. poz. 1330 z późn. zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych o których mowa poniżej).

Stosownie do art. 8 ust. 4 przedmiotowej ustawy informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy następuje na pisemny wniosek złożony w sekretariacie Spółki, Bydgoszcz ul.Gdańska 173-175 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie w siedzibie Spółki.

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

1. informacji niejawnej lub stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną lub tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,
2. ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:

a) ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje
publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach
powierzania i wykonywania funkcji,
b) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.

Załącznik

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

 

 

 

 

 

 

ATTACHMENTS_TITLE
PlikFILE_SIZE
DOWNLOAD_THIS_FILE_Swniosek o udostępnienie informacji publicznej.docx14 Kb
Pokaż metkę