Home Informacje ogólne Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione
Email Drukuj PDF

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

 

WNIOSEK   O   UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.)
Wnioskodawca......................... .....................................

Adres ........................................

Telefon .....................................

E-mail ......................................

Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o.

w Bydgoszczy

ul. Gdańska 173-175

85-674 Bydgoszcz

 

 

W N I O S E K

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U.
z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) proszę  o udostępnienie informacji w następującym zakresie :

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI  * :

1. dostęp do przeglądania informacji w siedzibie Spółki

2. kopia na papierze

3. w formie elektronicznej zapisu na :

a/ płycie CD

b/ płycie DVD

c/ inny nośnik – (podać jaki)………………………….

4. przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres :

…………………………………………………………….

5. przesłanie informacji pocztą pod adres :

…………………………………………………………….

6. Odbiór osobisty

Miejscowość, dnia ……………. …..………………….

Podpis wnioskodawcy

LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy zastrzega prawo pobrania opłaty za udostępnienie informacji we wskazanej we wniosku formie, w przypadku o którym mowa w art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

* - zakreślić odpowiedni

 

Pokaż metkę